Betydningen bag pensionsafkast og hvad dette gør

Når man står som ung eller voksen og skal til at fastlægge, hvor meget man årligt skal betale for sin pension er der mange faktorer, som man skal have med in mente når det månedlige beløb fastlægges. En af disse ting er hvordan pensionsafkastet er, dog er det ikke mange almindelige danskere, der egentlig ved, hvad et pensionsafkast egentlig vil sige, samt hvad dette har af betydning for en selv i fremtiden. Når man betaler til sin pension er det egentlig kun de første fem år man betaler til, ens resterende pensions år bliver finansieret af ens pensionsafkast, afkastet bliver oftest betegnet som procent, da dette er mere holdbart i forbindelse med diverse udregninger, der skal til for at man som forbruger bedre kan få en forforståelse for, hvordan det hele hænger sammen.

Når man kigger sig for efter en pensionsordning er det derfor vigtigt, at man sørger for at skaffe sig adgang til det pensionsfirma, der pt. ligger højest på markedet omkring pensionsafkastet. Vælger man det første pensionsfirma man finder og kommer i kontakt med kan man ende med at få et pensionsafkast på under 2 procent, hvor den højeste procent i 2016 var på næsten 8. Det er en væsentlig procentmæssig forskel, der kan have stor indflydelse på, hvor meget man får udbetalt, når ens femårige ”frie” periode af pensionen udløber, der er også en anden vigtig faktor, der spiller ind når man skal vurdere ens pensionsafkast.

Beskatning af ens pensionsafkast

Siden 1984 har man gennem realrenteafgiften betalt skat af ens pensionsafkast, dog blev dette ikke beskrevet lige så enkelt dengang. Før denne beskatning havde enhver pensionsopsparing været skattefri, såfremt denne var beskrevet som en pensionsopsparing, havde man derfor blot en opsparing, der kun kunne beskrives som en almen opsparing udenfor pensionssystemet ville den blive beskattet. I forbindelse med Pinsepakken tilbage i 1998 blev reglerne ændret, hvilket førte til begrebet omkring pensionsafkastskat som vi kender det i dag, dog var satserne ikke helt de samme. I 1998 skulle man betale 26 procent af alle nominelle renteindtægter og 5 procent af al aktieindkomst, dog blev reglerne for dette ændret i 2001, således at der kom en fælles rentesats på 15 procent

I 2012 blev reglerne igen ændret, hvilket førte til den pensionsafkastskat på 15,3 procent som vi kender den i dag. Denne form for skat kendes også under forkortelsen PAL-skat, hvilket er forkortelsen for pensionsafkastbeskatningsloven. Denne skat vil årligt blive udsat for større eller mindre udsving, da denne afhænger af blandt andet kursgevinster, renter udbytte osv. Dog er denne PAL-skat en af de væsentligste indtjeningskilder for staten, da den danske demografi for tiden tæller flere ældre end tidligere år. Ønsker man at søge oplysninger omkring ens nuværende eller kommende pensionsordning, samt undersøge hvilke muligheder man har for at få det største udbytte af ens pensionsafkast kan man søge oplysninger her. Det er gratis og uforpligtende at bruge tjenesten, derudover er svartiden hurtig, da pensionsinformationer er noget man skal tage sig sammen til at finde ud af.