Energiberegninger er påkrævede ved nybyggeri eller tilbygninger

Hvis du går med planer om at bygge et nyt hus eller en tilbygning til dit hus, er det nødvendigt med en energiberegning. Det er også nødvendigt, hvis du vil bygge et sommerhus.

 

Energiberegninger bruges til at dokumentere, at huset med den nye tilbygning ikke har et større varmetab, end dit nuværende hus har. Ved nybyggeri bruges beregningen for at dokumentere, at energiregnskabet i huset opfylder kravene i Bygningsreglementet. Beregningen er lovpligtig både ved tilbygninger og ved nyt byggeri.

Hvad er en energiberegning?

 

En energiberegning er, som navnet siger, en beregning af energiforbruget i dit hus. Beregningen skal foreligge, når du bygger en tilbygning til dit eksisterende hus, eller når du bygger et nyt hus. Beregningen skal dokumentere, at det samlede energiforbrug ikke overstiger de krav, der er i Bygningsreglementet.

 

Det har siden 2006 været et krav, at der skal laves energiberegninger for nybyggede huse. Når du søger om byggetilladelse, går sagsbehandlingen ikke i gang, før beregningen ligger der. Den skal simpelthen følge med som et bilag til ansøgningen. Læs mere her om energiberegninger.

 

Beregningerne af husets energiforbrug kan også bruges ved en energimærkning af dit hus.

En varmetabsberegning er den mest simple beregning

 

Alt efter hvilket byggeri der er tale om kan det være nødvendigt med en varmetabsberegning, en energirammeberegning eller en energirammeberegning.

 

En varmetabsberegning er den mest simple beregning. Med den får man et overblik over varmeøkonomien i sit byggeri. Den beregner varmetabet og U-værdier ved et byggeri. En lav U-værdi angiver en stor evne til at holde på varmen.

 

Nogle gange er det nok at få udarbejdet en varmetabsberegning. En varmetabsrammeberegning dækker lidt bredere, og en energirammeberegning er en detaljeret beregning af bygningens samlede energiforbrug.

 

Hvilken beregning der skal udføres afhænger af byggeriet. Hvis du skal bygge et sommerhus eller en tilbygning til din bolig, vil det kræve en varmetabsberegning eller en varmetabsrammeberegning.

Hvilke oplysninger har man brug for til energiberegninger?

 

Til en varmetabsberegning skal man kende materialer og konstruktion af alle bygningsdele. Blandt andet skal man kende tykkelsen af de enkelte lag i konstruktionen og vide, hvilken type isolering der skal bruges.

 

Hvis der skal laves en varmetabsrammeberegning, skal der bruges de samme oplysninger som til varmetabsberegningen. Herudover skal man også kende arealer af ydervægge, tag, vinduer og døre.

 

Når det drejer sig om nybyggeri, er det nødvendigt med en energirammeberegning. Ved nybyggeri skal du blandt andet vide, hvordan huset skal konstrueres, hvilken varmekilde det får og hvordan det skal ventileres.

Hvad er formålet med energiberegninger?

 

Baggrunden for at indføre energiberegninger ved nyt byggeri og tilbygninger var at nedsætte forbruget af fossile brændstoffer. Opvarmningen af boliger udgør en stor del af det CO2, der udledes, og derfor er det af stor betydning at nedsætte energiforbruget i boliger. Derfor har man fra politisk side ønsket at sikre sig, at nye bygninger ikke bruger for meget energi.

 

Når du laver en tilbygning til dit hus, må varmetabet efter ombygningen ikke stige. Det vil sige, at selvom boligarealet bliver større, må det samlede varmetab ikke overstige det eksisterende varmetab i dit hus.